Dotacje Małopolska

Akademia Menagera

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla MŚP służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej tj. właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym oraz pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.
Biorąc udział w projekcie opracujesz diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeszkolisz kadrę zarządzającą i otrzymasz refundację poniesionych kosztów do wysokości 80 %.

DLA KOGO?

Projekt Akademia Menadżera MŚP skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz przyszłych managerów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenów województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego

• właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
• osoby zajmujące stanowiska kierownicze
• osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
• należą do sektora MŚP
• posiadają siedzibę
• planują objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze, w tym właścicieli;
• posiadają Diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa spełniającą odpowiednie kryteria
• spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
• nie zostały objęte wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MSP

KOSZTY

Kwota jaka przysługuje Twojej firmie na szkolenie wynosi od 9 216 PLN do 16 100 PLN z czego aż 80% kosztów kwalifikowanych jest dofinansowanych

EFEKTY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Dzięki dofinansowaniu zaoszczędzisz 80% kosztów szkolenia , przeszkolisz siebie lub swoją kadrę zarządzającą oraz otrzymasz opracowaną diagnozę potrzeb rozwojowych dla swojego przedsiębiorstwa zdobyta przez uczestników projektu wiedza i umiejętności umożliwią zwiększenie zdolności, a nabyte kompetencje wpłyną na poprawę sytuacji na rynku, a opracowane diagnozy potrzeb przyczyni się do dalszego rozwoju i umacniania pozycji.
DOKUMENTY

Nasz pracownik wszystkim się zajmie i przeprowadzi Cię przez cały proces pozyskiwania dofinansowania

TERMIN REKRUTACJI

Rejestracja przedsiębiorców do projektu Akademia Menadżera MŚP chwilowo została zawieszona. Polub nasz fanpage na Facebooku a na pewno nie przeoczysz ponownego naboru.

Skontaktuj się z nami

© 2020 Polityka prywatności | Polityka cookies