Dotacje Małopolska

Bony Sukcesu

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

Nowa oferta dla przedsiębiorców z sektora MŚP na dofinansowanie dwóch specjalistycznych usług doradczych w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji. Wartość projektu to 36 974 424,43 PLN
Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty. Kwota jednego Grantu do wysokości 20 000 zł Maksymalne możliwe dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych.

DLA KOGO?

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich Przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Małopolski

KOSZTY

Przedsiębiorca może uzyskać kwotę w wysokości 19 500 PLN. Maksymalne możliwe dofinansowanie wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych

EFEKTY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Udział w projekcie Bony Sukcesu skutkuje zwiększeniem konkurencyjności i produktywności Twojego przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, poprawę efektywności kosztowej działalności firmy
Oferta dotyczy dofinansowania specjalistycznych usług doradczych w zakresie:

- organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem

• zaprojektowanie procesów zarządczych, które będą miały bezpośredni wpływ na usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem
• zaprojektowanie struktury organizacyjnej, która będzie wzmacniała realizację celów i optymalizowała koszty
• zidentyfikowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz wynikających z tego szans i zagrożeń oraz stworzenie rekomendacji działań rozwojowych i naprawczych
• zidentyfikowanie „wąskich gardeł” w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i zaprojektowanie efektywnych procesów w ich miejsce
• stworzenie strategii rozwoju biznesu

- procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji

• stworzenie systemów z zakresu HRM, które będą wspierały procesy sukcesji
• stworzenie planu sukcesji wraz z identyfikacją i szacowaniem  ryzyk i opracowaniem planów zarządzania ryzykiem
• identyfikacja kluczowych obszarów rozwojowych dla potencjalnych sukcesorów
• opracowanie strategii emlpoyee brandingu )adekwatnie do skali przedsiębiorstwa) i wzmacniania jego wartości rynkowej przez wdrożenie tej strategii ( z uwzględnieniem działań CSR)

DOKUMENTY

Nasza firma przeprowadzi Cię przez cały proces abyś mógł skorzystać z dofinansowania na usługi doradcze

TERMIN REKRUTACJI

Spiesz się! Nabór wniosków został otwarty i potrwa do wyczerpania środków.

Skontaktuj się z nami

© 2020 Polityka prywatności | Polityka cookies