Dotacje Małopolska

MBON Plus

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

W ramach projektu Mbon Plus firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania usług rozwojowych tj. szkoleń lub doradztwa o wartości od 7 680 zł do 130 560 złotych – ich wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa i liczby pracowników. Każdy z przedsiębiorców, w zależności od wielkości firmy będzie mógł otrzymać od 160 aż po 2720 bonów. Bony będą ważne przez 6 miesięcy od podpisania umowy z Małopolska Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
Biorąc w nim udział małopolscy przedsiębiorcy z sektora MSP mogą podnieść kompetencje i kwalifikacje własne oraz pracowników.

DLA KOGO?

W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm z powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego oraz którzy planują podnieść kompetencje i kwalifikacje własne oraz pracowników.

Wymagane jest aby zgodnie z dokumentami rejestrowymi tj. KRS lub CEIDG Przedsiębiorstwo posiadało siedzibę/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy, zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę ale także np. w ramach umowy cywilnoprawnej.

Kto może otrzymać 80 % dofinansowania?
➢ pracownicy w wieku 50 lat lub więcej;
➢ pracownicy o niskich kwalifikacjach
➢ przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
➢ przedsiębiorstwa z branż/sektorów wysokiego wzrostu
➢ usługi rozwojowe kończące się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji,
➢ przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;
➢ przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER

LIMIT BONÓW ORAZ KWOTA DOFINANSOWANIA

Limit przyznanych bonów oraz kwota dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie od 7 680,00 PLN do nawet 130 560,00 PLN

Wielkość przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Minimalna liczba pracowników do przeszkolenia

Ilość bonów

Wartość bonów

Kwota dofinasowania 80%

Wkład własny

samozatrudnienie

0

1

160

9 600,00

7 680,00

1 920,00

mikro

1-3

2

240

14 400,00

11 520,00

2 880,00

mikro

4-9

3

320

19 200,00

15 360,00

3 840,00

małe

10-19

5

480

28 800,00

23 040,00

5 760,00

małe

20-49

9

800

48 000,00

38 400,00

9 600,00

średnie

50-99

17

1440

86 400,00

69 120,00

17 280,00

średnie

100-249

32

2720

163 200,00

130 560,00

32 640,00


EFEKTY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Dzięki dofinansowaniu zaoszczędzisz 80% kosztów szkolenia, zainwestujesz w rozwój firmy poprzez zdobycie nowych kwalifikacji oraz podniesienie kompetencji pracowników

➢ nowe kwalifikacje przekształcają się w zysk;
➢ gwarancja świadczenia najwyższej jakości usług;
➢ kreowanie dobrego wizerunku firmy;
➢ umożliwia samorealizację, zwiększa zaangażowanie;

DOKUMENTY

Pomożemy Ci załatwić wszystkie formalności. Obsługa bonów odbywa się zdalnie za pomocą systemu informatycznego

TERMIN REKRUTACJI

Nabór wniosków zostanie uruchomiony początkiem czerwca. Sprawdź nasze aktualne projekty!

Skontaktuj się z nami

© 2020 Polityka prywatności | Polityka cookies