Dotacje Małopolska

Pożyczka inwestycyjna na dowolny cel

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 27.07.2021 r. podpisana została umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Rozwoju a Polską Fundacją Przedsiębiorczości, w ramach której Fundacja już wkrótce będzie oferować przedsiębiorcom z województwa małopolskiego wsparcie finansowe w postaci Pożyczki Turystycznej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Pożyczki będą kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Małopolsce dłużej niż 24 m-ce, które zostały szczególnie dotknięte kryzysem branży turystycznej i u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 75% tj. zmniejszenie przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym w okresie XII.2020 – II.2021 do okresu XII.2019-II.2020, spadek obrotów wykazywany jest łącznie dla całego trzymiesięcznego okresu, liczone na podstawie deklaracji VAT-7.n

Pożyczki będą nieoprocentowane. Dopuszczalna maksymalna wartość pożyczki to:

1. Pożyczka obrotowa do 500 tyś.

Przeznaczenie: poprawa bieżącej płynności pogorszonej na skutek COVID-19, w szczególności środki mogą zostać przeznaczone na pokrycie bieżących płatności w tym zobowiązań publicznoprawnych ( ZUS od przedsiębiorcy i od pracownika ), zakupu towarów, materiałów i usług, wynagrodzenia zasadniczego pracowników, pokrycie bieżących rat kredytowych, leasingowych, podatku od nieruchomości, najmu, dzierżawy, itp.

2. Pożyczka inwestycyjna do 1 mln

Przeznaczenie: budowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja (z wyłączeniem zakupu nieruchomości czy zakupu samochodu ciężarowego)

3. Pożyczka mieszana do 1 mln ( 50 % na cel obrotowy i 50% na cel inwestycyjny)

Maksymalny okres spłaty wynosi 84 miesiące, z możliwością 12 miesięcznej karencji liczonej od daty podpisania dokumentów.

Zachęcam rozważyć dokapitalizowanie swojej firmy pożyczką 0 %.

Zapraszamy do kontaktu celem sporządzenia odpowiedniej dokumentacji.

25.08.2021 o godz. 8.00 kompletne wnioski składamy w Krakowie.

Max. Termin składania wniosków 23.08.2021 ( potrzebujemy 48 h na sporządzenie dokumentów przy Państwa wsparciu)

Wszelkie informację udzielimy telefonicznie oraz na spotkaniu w naszym biurze w Nowym Targu przy ul. Kościelnej 20 /13

ILOŚĆ ŚRODKÓW OGRANICZONA.

Pożyczka

Pożyczka

Skontaktuj się z nami

© 2021 Polityka prywatności | Polityka cookies